05/05/2012

Toviru rekove - Ñe’ẽpoty: Ida Talavera de Fracchia

http://guaraniportugues.blogspot.com/ 
 Dicionário Guarani / Português, Português / Guarani.
 Cecy Fernandes de ASSIS
Victor Riveroscanta ao vivo a canção, em guarani:
Toviru rekove (A canção da folhinha).  
Ñe’ẽpoty / Poesia: Ida Talavera de Frachia
 Mba’epu / Música: Victor Riveros 

Yvyra rogue piru /ndereraháva yvytu; / yma nemitã aja /iporã pe nde roky, / nde pire rovy asy / omomimbiysapy / oúrõ yvytu kangy / nde rovápe, neretũ, / neporã, nerendypu, / revava, rejeroky. / Ha upéi katu mbeguemi / oguahẽ ára paha / nde rekovépe guarã, / ndepiru, ha upéi re'a/ ha yvytu ndereraha, / ha upe rire rehendu / nerenóimaha nde sy. / Ama pytu ndejopy, / yvýre neakuruchĩ, / ho’a nderehe pytũ. / Vokóike tenonderã / yvyguýpe ndetuju, / yvy guive rejupi / yvyra rakã jyváre / ha hu’ãme remimbi, / overa ha hendypa / nde rova pytã asy / hu’ãitépe ndepoty /ha nde ári ojeroky /panambimorotĩmi. /


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Aguyjevete ne ñe'ë. Obrigada pelo teu comentário.